Organització

Els membres de la junta directiva del CTT Balaguer, renovada amb data 4 d'abril de 2009, són:

Anna Biscarri Sauret

Presidenta

Joan Biscarri Gassió

Vicepresident

Làia Torregrosa Sauret

Secretària

Antonio Corella Llasera

Tresorer

Loredana Dorca

Vocal

Joan Bové Cortiella

Vocal

Marc Tugues Garcia

Vocal

Pep Angerri Auberni

Vocal

Robert Calderó Utgés

Vocal

Marta Gatnau Sarret

Vocal

Josep Armengol Sabata

Vocal

Carles Pardina Mundó

Vocal

Equip tècnic del CTT Balaguer 

Anna Biscarri Sauret

Delegada del club i Entrenadora N-1

Joan Biscarri Gassió

Delegat del club

Francesc Elias Soler

Entrenador N-3

Yan Lan Li Wang

Entrenadora N-2

Antonio Corella Llasera

Entrenador N-1

Loredana Dorca

Monitora TT

Laia Torregrosa Sauret

Monitora TT

Marc Tugues Garcia

Monitor TT

Eric Calderó Cercós

Monitor TT